See Also: Recent | Popular

Tabs in Pentatonic!

Pentatonic Scale Practice 3 -  See More»

Rating: 4
Kajtek

This is a third complite practice of A minor pentatonic scale for begginers. To jest trzecie kompletne cwiczenie do skali pentatonicznej molowej w tonacji A dla poczatkujacych.

Kajtek posted this tab on 03/01/10 | 7 Comments

Pentatonic Scale Practice 2 -  See More»

Rating: 7
Kajtek

This is a second, complite practice of A minor pentatonic scale for begginers. To jest drugie kompletne cwiczenie do skali pentatonicznej molowej w tonacji A dla poczatkujacych.

Kajtek posted this tab on 03/01/10 | 3 Comments

Pentatonic Scale Practice -  See More»

Rating: 6
Kajtek

This is a complite practice of A minor pentatonic scale for begginers. To jest kompletne cwiczenie do skali pentatonicznej molowej w tonacji A dla poczatkujacych.

Kajtek posted this tab on 02/03/10 | 83 Comments
Sign in or